Zoznam súčasných pracovníkov organizácie

     

Meno

Funkcia

E-mail

     
Mgr. Viliam Kolivoška

riaditeľ organizácie

riaditelastropresov.sk
     
Mgr. Dagmar Wilgová

vedúca ekonomicko - hospodárskeho oddelenia

ekonomastropresov.sk
Ing. Darina Kahanovská

administratívno - prevádzkový referent

ekonomastropresov.sk
Patrik Vaňo

údržbár, vodič, kurič

Danka Pankuchová
(MD)

upratovačka

Mgr. Darina Hrabčáková

upratovačka

     
Mgr. Roman Tomčík

vedúci odborného oddelenia

tomcikastropresov.sk
Renáta Kolivošková

samostatný odborný pracovník

kolivoskovaastropresov.sk
PaedDr. Júlia Oľšavská, PhD.
(MD)

samostatný odborný pracovník

Mgr. Ján Sadiv

samostatný odborný pracovník

sadivastropresov.sk
Matúš Rázga

samostatný odborný pracovník

razgaastropresov.sk
Roman Šankvalier

správca IT
a technický pracovník

sankvalierastropresov.sk
Gabriela Némethiová

referent kultúry

hapastropresov.sk