Osobitou črtou Hvezdárne a planetária v Prešove je interiérové riešenie (architekti – Ing. M. Maník, Ing. Z. Maníková), ktorého súčasťou je rozsiahla kolekcia grafík, umiestnených vo vstupnej hale a prednáškovej sieni.
Ich tvorcom je Prof. Rudlof Sikora.

Alexander Bugan
a
Marián Kulík
čelná stena vstupnej haly HaP


    `

Výstavy

    Výstavná činnosť je oblasťou, ktorá odhaľuje inšpiratívne vplyvy vesmíru na sféru výtvarného umenia a fotografie, prináša témy z oblasti technológií či životného prostredia, resp. sprostredkúva návštevníkom pohľad na letectvo a kozmonautiku očami modelárskych nadšencov. Prínosom a spestrením je oblasť sci-fi alebo spoločenská tematika.

Vesmír očami detí

Podujatie súvisí s tradičnou výtvarnou rovnomennou súťažou, ktorej prirodzenou súčasťou a vyvrcholením sú:
      1) virtuálna výstava na webovej stránke HaP, zostavená z víťazných prác
      2) súbor vybraných prác v expozičnom priestore HaP

Kozmický dizajn

je výstava reflektujúca záujem výtvarníkov predviesť svoj vlastný pohľad na vesmír, v rámci programového zamerania alebo pod vplyvom náhodnej momentálnej inšpirácie.

Podujatie je postavené na spolupráci a odbornej garancii výtvarníčky a výtvarného pedagóga PhDr. Edity Vološčukovej PhD.


Výstavu organizujeme ako seriál, zapadajúci do rámca
Svetového kozmického týždňa
KOZMICKÝ DIZAJN (prehľad))
(aktuálne)MIMORIADNE VÝSTAVY

UNIVERZUM (od 6.10.2016)
– prezentácia umeleckých fotografií študentov SOŠ Košickej v Prešove

Spaces (28.10.2015 – 14.3.2016)
– prezentácia umeleckých fotografií študentov SOŠ Košickej v Prešove

The Spirit of The Time (18.11. – 1.3. 2015)
– prezentácia umeleckých fotografií študentov SOŠ Košickej v Prešove

Slovenská cesta do mikrokozmu (8.10. – 13.11. 2014)

Výstava leteckých a raketových modelov (15.5. – 11.7. 2014)
– prezentácia MK v Bardejove

Tajomstvo svetla a vody (1.1. – 30.4. 2014)
– prezentácia umeleckých fotografií od Daniely Rapavej (R. Sobota)


SAMOSTATNÉ ŠKOLSKÉ PROJEKTYMŠ Zemplínska (2015)


ZŠ Važecká (Mgr. E. Hašková - 2015)