Slnko

Odborná astronomická činnosť HaP v Prešove je tradične zameraná na pozorovanie slnečnej atmosféry – fotosféry.

PREŠOVSKÝ ARCHÍV SLNEČNEJ ATMOSFÉRY

Na našej webovej stránke prevádzkujeme online aplikáciu s nepretržitým uverejňovaním napozorovaných dát zo siete pozorovacích staníc na Slovensku.

AKTUÁLNE RELATÍVNE ČÍSLO

Venujeme sa fotografickému zaznamenávaniu priebehu zatmení.

FOTOGALÉRIA ZATMENIA SLNKA


Pozorovania pre exkurzie (verejnosť) sú sústredené v rámci podujatia


EURÓPSKE SOLÁRNE DNI

Pozorovacie prístroje: Slnečný ďalekohľad LUNT LS80THa/B1800FTPT

GSO – refraktor 93/1000 F/11

a ďalšie na pozorovanie prechodu: COUDÉ refraktor 150/2250

CASSEGRAIN – ZEISS: (refraktor) 150/2250

ZEISS – KEPLER 100/1000

SOMET BINÁR 25/ 100


1. – 15.5.2016   440 návštevníkov

(s reklamnou podporou pre registrovaných na www.solarnedni.sk

9.5.2016 – pozorovanie pre verejnosť / Prechod Merkúra popred slnečný disk, 46 návštevníkov

exkurzie ZŠ: – Májové námestie, Hrabušice, Sečovská Polianka VV, Konštantínova SP, Tatranská Lomnica

exkurzie MŠ: Ostrovany, Čierne nad To. VV, Záborské, Vinbarg BJ, Fintice

1. – 18.5.2015

Gymnázium Lipany, Obchodná akadémia v Prešove a základné školy v : Pečovskej Novej Vsi, Kapušanoch a Margecanoch