Rôzne

TÉMY:

Viete, že ...
Astrofotografia
Ekológia
Svetelné znečistenie
Články na témy: Osobnosti, Obloha, Vesmír, Ekológia, Svetelné znečistenie


PRED PREŠOVSKÝM PUBLIKOM:


Významný slovenský astronóm,
úspešný popularizátor

RNDr. Vojtech Rušin DrSc
(21.12.2016)

Spoluautor kozmických
projektov ESA

Ing. Ján Baláž PhD
(14.4.2016)
 

Výnamný slovenský výtvarník,
autor stálej expozície na HaP

Prof. Rudolf Sikora
(22.10.2015)

Riaditeľ arizonského pracoviska
Vatikanskeho observatória

P. Pavol Gábor, SJ, PhD.
Vatikánske observatórium
(25.9.2015)
 


Vynikajúci česko-slovenský popularizátor
RNDr. Jiři Grygar CSc.
Fyzikálny ústav AV ČR
(24.10.2014, pri príležitosti
30. výročia planetária v Prešove)


Jediný slovenský kozmonaut
plk. Ing. Ivan Bella
(27.4.2012)
 

Ústav experimentálnej fyziky SAV:
RNDr. Ladislav Šándor, CSc, podpredseda výboru pre spoluprácu SR s Cernom (8.10.2014)
Ing. Ján Baláž PhD., Oddelenie kozmickej fyziky

Hvezdáreň v Michalovciach:
RNDr. Zdeněk Komárek, SAS pri SAV (semináre pre učiteľov, stretnutia SAS, ..)

Astronomický ústav Slovenskej akadémi vied:
Mgr. Martin Vaňko, PhD., (8.10.2015)
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc
Doc. RNDr. J. Svoreň, DrSc
RNDr. J. Rybák, CSc.:
RNDr. L. Hric, CSc.:
Mgr. M. Husárik, PhD.:
RNDr. J. Žižňovský, CSc.:

VZDELÁVANIE:

Univerzita tretieho veku: r. 2009/2010, r. 2010/2011
Prešovská detská univerzita: r. 2010
Secret of Galaxy - Stredná odborná škola podnikania v Prešove (apríl 2015)

Upozornenie: Vzdelávanie v astronómii na úrovni pomaturitného štúdia (PŠA) spadá do pôsobnosti Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.