Načo je planetárium

Určite každý vie, načo je hvezdáreň. Ďalekohľad - Coudé refraktor s priemerom objektívu 15 cm Je tam nejaký ďalekohľad, ktorým sa dá pozerať do „vesmíru“. Presnejšie do vesmíru mimo našej Zeme, lebo aj my s našou Zemou sme súčasťou vesmíru. Nato však potrebujeme bezoblačnú a nepresvetlenú nočnú oblohu. Prípadne, keď chceme pozorovať Slnko cez deň, musí byť tiež jasno. Hvezdárskym ďalekohľadom môžeme pozorovať skutočnú oblohu a pomocou prístrojaplanetária môžeme sledovať Kruhová projekčná miestnosť planetária s projekčným prístrojomumelú dennú i nočnú oblohu nezávisle od vonkajších pozorovacích podmienok. Tak ako napríklad akvárium predstavuje malý vodný svet v sklenenej nádobe, tak planetárium predstavuje zmenšenú oblohu na kupole svojej projekčnej miestnosti. Podstatou planetária je prístroj, ktorý sa volá projektor planetária a ktorý umožňuje ukázať oblohu tak, ako vyzerá v ľubovoľnej zemepisnej šírke a  v ľubovoľnom čase. Konkrétne pre náš prístroj je to od roku 1950 do roku 2030.

Planetárium je astronomické laboratórium, ktoré úspešne napomáha vyučovaniu a popularizácii astronómie, prispieva k štúdiu a  pochopeniu vesmíru okolo nás a  je jedinečným miestom pre pretvorenie vedeckého poznania na emocionálny zážitok. Keďže sa astronómia na školách ako samostatný predmet nevyučuje,  Príchod jednej z početných školských skupín Jedna z početných skupinových návštevale jej jednotlivé časti sú včlenené do iných predmetov (napr. do prírodovedy, zemepisu, prírodopisu, fyziky), veľkú úlohu zohráva planetárium, kde si žiaci doplňujú a prehlbujú svoje vedomosti, ktoré získali v škole. Pre školské skupiny sa pripravujú náučné a  náučno-populárne audiovizuálne programy pod umelou hviezdnou oblohou planetária vzhľadom na to, čo sa vyučuje v školách. Pre deti predškolského veku sú určené astronomické rozprávky. Do planetária chodia žiaci ZŠ a študenti SŠ aj kvôli esteticko-umeleckým, tzv. hudobným programom v rámci hudobnej výchovy, etickej výchovy resp. estetickej výchovy. Hudobné programy slúžia tiež k účelnému využitiu voľného času návštevníkov všetkých vekových kategórií.

V októbri 2014 uplynulo 30 rokov od otvorenia prešovského planetária. Priemerná ročná návštevnosť HaP v Prešove je približne 21 000 osôb, z čoho asi 70% tvoria žiaci zo škôl. Školské skupiny k nám prichádzajú nielen z Prešova a blízkeho okolia, ale zo všetkých kútov Prešovského kraja, dokonca aj z Košického kraja a iných vzdialenejších oblastí Slovenska.

Aj jednotliví návštevníci, ktorí navštevujú programy pre verejnosť, sú nielen z Prešova, ale aj z Košíc, Bardejova, Vranova, Humenného, Popradu a pod.

Všetci z planetária odchádzajú nadšení a obohatení o nezabudnuteľný zážitok.

RNDr. Danica Jančušková