Odkazy na stránky

Na tomto mieste môžete nájsť odkazy na zauímavé webové stránky zo Slovenska aj zo sveta. Tieto odkazy budú aktualizované, akonáhle pre Vás nájdeme nejakú zaujímavú a užitočnú web stránku týkajúcu sa astronómie a vecí s ňou spojených.Hvezdárne a planetária na Slovensku

Svetové observatóriá

Astronomické inštitúcie

 

Ďalšie inštitúcie

Ďalekohľady a observatória vo vesmíre

Astronomické portály a časopisy

Astronomické fóra

Počasie

Zaujímavé astronomické linky

KOZMONAUTIKA