Krúžková činnosť

V školskom roku 2016/2017 sme otvorili astronomický krúžok
pri Hvezdárni a planetáriu v Prešove.
Všetkých mladých záujemcov, priaznivcov a nadšencov astronómie - žiakov základných škôl
(3. až 9.ročník) - srdečne pozývame do nášho krúžku.

Astronomický krúžok sme rozdelili na dve kategórie:

Astronomický krúžok pre začiatočníkov

dve stretnutia v mesiaci
Lektor krúžku: Renáta Kolivošková (kolivoskovaastropresov.sk)

Astronomický krúžok pre pokročilých

dve stretnutia v mesiaci
Lektor krúžku: Mgr. Roman Tomčík (tomcikastropresov.sk)

Zapísať sa do krúžku je možné počas pracovných dní v čase od 9.00 do 16.00 hod.
alebo po telefonickom dohovore aj v inom termíne.


Členské na celý školský rok je 10 €.
Prihlásiť sa môžete u príslušných lektorov osobne, resp. telefonicky na t. č. 77 220 65, 77 332 18.