Vitajte na stránke Hvezdárne a planetária
v Prešove


                   


Hlavnou úlohou špecializovaného zariadenia nášho typu je popularizácia astronómie v podmienkach mestskej infraštruktúry, s regiónálnym dosahom na množstvo cieľových skupín.

Naša činnosť je zameraná predovšetkým na podporu vzdelávania a voľnočasové aktivity a je vykonávaná v prospech kolektívov aj individuálnych návštevníkov.

Inštitúcia pracuje na princípoch pôsobenia mestskej hvezdárne, s dôrazom na široké využitie technológie planetária. Umelá hviezdna obloha, tvorená projekciou opticko – mechanického systému ( ZKP -2, Carl Zeiss Jena) sa presadzuje zásadne pri prezentácii:

  • školských vzdelávacích programov
  • detských rozprávkových predstavení
  • večerných hudobných podujatí a astronomických programov pre dospelých.
Uvedené produktové oblasti sú u niektorých programov ústretové aj voči našim zahraničným návštevníkom.

ŠPECIFIKÁCIA ZKP2

Podporné, ale pritom dôležité úlohy plnia ďalšie účelové priestory organizácie:
  • prednášková sieň je technicky vybavená na projekciu audiovizuálnych pásiem a filmov, zároveň je miestom konania prednášok, seminárov a konferencií
  • výstavný priestor prostredníctvom stálej expozície výrazne dotvára rámec ponúkaných tém v prenáškovej sieni a v planetáriu aj miestom konania výtvarných výstav
Organizácia večerných pozorovaní je sústredená na možnosti hlavného ďalekohľadu Coude-refraktora (kľúčového prístroja v odborno-pozorovateľskej oblasti pozorovaní Slnka) umiestneného v kupole pozorovateľne a na využívanie prenosných pozorovacích ďalekohľadov na terase planetária.

PREHĽAD POZOROVACIEHO VYBAVENIA HAP

Pred tým, než sa nás rozhodnete navštíviť, vás pozývame na virtuálnu prehliadku Hvezdárne a planetária v Prešove!