Exurzia na Astronomický ústav
v Tatranskej Lomnici 25. septembra 2010

V rámci projektu „Spoznaj vesmír v planetáriu”, ktorý je podporovaný APVV, na základe zmluvy č. LPP-0014-09 sa v sobotu 25. septembra 2010 uskutočnila plánovaná exkurzia na Astronomický ústav v Tatranskej Lomnici pre dlhoročných spolupracovníkov HaP v Prešove. Na exkurzii sa zúčastnilo celkovo 29 účastníkov. Väčšinou to boli členovia prešovskej odbočky Slovenskej astronomickej spoločnosti a vedúci astronomických krúžkov. Medzi účastníkmi boli aj študenti Univerzity tretieho veku pri PU v Prešove, špecializácie Astronómia, ktorej výučba prebieha v priestoroch HaP v Prešove.

Cieľom exkurzie bolo zoznámiť sa s vedeckým pracoviskom v Tatrách, ktoré sa venuje astronomickému výskumu a popritom navštíviť Múzeum fotografickej optiky v Spišskej Belej. Kvôli tomu sme si zvolili trasu z Prešova cez Levoču do Tatier a naspäť cez Spišskú Belú, Starú Ľubovňu, Lipany a Sabinov. Aj keď bolo počasie takmer celý september nepriaznivé, nakoniec sa vyčasilo a plánovaná exkurzia sa vcelku vydarila.

Na Astronomickom ústave v Starej Lesnej sa nám venoval Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., zástupca riaditeľa. Pozorne sme si vypočuli jeho prednášku o histórii a súčasnosti Astronomického ústavu v Starej Lesnej a o Observatóriu na Skalnatom plese. Astronomický výskum v Tatrách sa zameriava na slnečnú fyziku, medziplanetárnu hmotu a premenné hviezdy. Okrem pracoviska v Starej Lesnej a na Skalnatom Plese patrí k ústavu aj Observatórium na Lomnickom Štíte, kde sa pozoruje slnečná koróna. Po prednáške sme mali možnosť vidieť ďalekohľady v pozorovacích pavilónoch v blízkosti hlavnej budovy ústavu. Doc. Svoreň nám ukázal slnečný ďalekohľad so spektografom, ktorý sa používa na pozorovanie Slnka a stelárne ďalekohľady na výskum premenných hviezd. Vo vestibule hlavnej budovy si účastníci prezreli pekné plagáty tematicky zamerané na astronomické aktuality a históriu a súčasnosť Astronomického ústavu. Mnohých veľmi zaujala osobnosť Dr. Antonína Bečvára, zakladateľa AsÚ SAV a prvého riaditeľa Observatória na Skalnatom Plese.

Po skončení prehliadky v Starej Lesnej sme sa odobrali lanovkou na vysunuté pracovisko na Skalnatom Plese, ktoré je zamerané na pozorovanie medziplanetárnej hmoty (komét a asteroidov) a na fotometriu rôznych typov premenných hviezd. Nachádza sa tu aj celooblohová bolidová komora s objektívom typu rybie oko, ktorá je súčasťou európskej siete na snímkovanie jasných meteorov–bolidov. Na záver prehliadky nechýbala diskusia s Doc. Svoreňom o nedávno nájdenom meteorite Košice.

V Spišskej Belej sme navštívili Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala, zakladateľa a vynálezcu modernej fotografickej optiky, ktorý sa v tomto malom mestečku narodil a patril medzi najvýznamnejšie európske osobnosti 19. storočia. Expozícia múzea, ktorá chronologicky sprístupňuje optické prístroje a pomôcky z Petzvalových čias až po najnovšie ukážky fotografickej techniky, sa všetkým veľmi páčila.

K večeru, po úspešne absolvovanom dni, sme si oddýchli na Salaši u Franka v Starej Ľubovni, kde sa mnohí mohli občerstviť dobrým jedlom. Na cestu naspäť do Prešova nám už svietili hviezdy, ktoré sú naším spoločným záujmom.

RNDr. Danica Jančušková


Fotogaléria

Pre otvorenie okna galérie kliknite na ľubovoľnú fotografiu