Exkurzia na Astronomické observatórium
na Kolonickom sedle 21. septembra 2013

Tradičná, v poradí už siedma, exkurzia našej odbočky sa uskutočnila v sobotu 21. septembra 2013. Hlavným cieľom bolo navštíviť novootvorené planetárium pri Observatóriu na Kolonickom sedle. Na exkurzii sa zúčastnilo 33 osôb, z toho 25 členov SAS pri SAV a 8 ich rodinných príslušníkov, resp. priateľov.

Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka vodnej nádrže Starina a Beskydského panteónu, pri obci Jalová za Stakčínom.

Prvá naša zastávka bola pri vodnej nádrži Starina - najvýznamnejšom zdroji pitnej vody pre východné Slovensko. Časť ľudí ostala vonku kochať sa jesennou prírodou a väčšia časť išla na prehliadku vnútorných a podzemných častí nádrže, čo bolo pre zúčastnených neobyčajným zážitkom. Cestou zo Stariny sme sa zastavili pri Beskydskom panteóne – symbolickom cintoríne známych osobností spod Polonín. Keďže sa panteón nachádza takmer pri vstupe do Parku tmavej oblohy Poloniny, sú tam umiestnené smerové tabuľky s udanými vzdialenosťami k vybraným parkom tmavej oblohy na svete. Po dobrom obede v hoteli Armales v Stakčíne, sme dorazili do hlavného cieľa našej cesty do Observatória a planetária na Kolonickom sedle, ktoré je detašovaným pracoviskom Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Tu nás čakal a venoval sa nám domáci odborný pracovník a zároveň člen našej odbočky Michal Maturkanič. Po úvodnej prednáške o histórii a výstavbe Observatória a planetária na Kolonickom sedle nasledovala prezentácia náučného programu pod umelou hviezdnou oblohou. V kupole všetkých zaujal veľký teleskop s fundovaným výkladom pozorovateľských činností, hlavne premenných hviezd. Posledným bodom programu bola obhliadka vonkajších pozorovacích zariadení s pekným výhľadom na okolitú krajinu i neďalekú Ukrajinu.

Na spiatočnej ceste nás sprevádzalo zapadajúce Slnko a na ranný dážď si už nikto ani nespomenul. Exkurzia sa opäť vydarila, všetko dobre dopadlo, členovia astronomickej spoločnosti spoznali nové kúty našej krajiny, ako aj ďalšie astronomické pracovisko.

RNDr. Danica Jančušková, predsedníčka odbočky SAS pri SAV v Prešove


Fotogaléria

Pre otvorenie okna galérie kliknite na ľubovoľnú fotografiu