Efemeridy

Na tejto stránke nájdete niektoré významné astronomické efemeridy. Keďže ide o JavaScript aplikácie využívajúce čas na vašom počítači, presvedčte sa, či máte časové údaje správne nastavené. Inak úkazy nebudú zodpovedať skutočnosti.


  1. Nastavte svoju lokalitu. Vyberte miesto zo zoznamu (ktoré zároveň určí aj časové pásmo)
    alebo, ak vám žiadne miesto nevyhovuje, nastavte zemepisné súradnice.
  2. Nastavte dátum, občiansky čas a (ak je to nevyhnutné) časové pásmo.
    K dispozícii sú aj tlačidlá, kde môžete nastaviť potrebné údaje podľa počítača,
    alebo môžete písať do políčok dátumu, času a UT offsetu alebo Juliánskeho dátumu.
  3. Vyberte si efemeridy, ktoré si želáte vypočítať.
Miesto pozorovania
Zem. šírka Zem. dĺžka
Dátum a čas pozorovania
Dátum (YYYY:MM:DD) Občiansky čas UT Offset
Juliánsky dátum
Výpočet efemeríd
v daný dátum a čas pre
Pre dní v dňovom intervale počnúc vybraným dátumom a časom pre

Konverzia súradníc
RA Dec Alt Az