Vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach?”

Termíny 2018

I. kategória II. kategória III. kategória
okresné kolo (pondelok) 26.3.2018 (utorok) 27.3.2018 (streda) 28.3.2018
krajské kolo (utorok) 24.4.2018 (streda) 25.4.2018 (štvrtok) 26.4.2018
celoslovenské kolo jún 2018 jún 2018 jún 2018

 

Celoslovenské kolo sa uskutoční v priestoroch
Študentského domova Univerzity Konštantína filozofa v Nitre


Bližšie informácie o súťaži nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Informácie o súťaži (PDF)
Prihláška na súťaž (DOC)

Okruhy otázok - I. kategória - okres (PDF)
Okruhy otázok - II. kategória - okres (PDF)
Okruhy otázok - III. kategória - okres (PDF)

Okruhy otázok - I. kategória - kraj (PDF)
Okruhy otázok - II. kategória - kraj (PDF)
Okruhy otázok - III. kategória - kraj (PDF)


 

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2018

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2017

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2016

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2015

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2014

 


 

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2017

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2016

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2015

Výsledky krajského kola vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2014

 


 

Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2016

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2015

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže
Čo vieš o hviezdach? 2014

umiestnenie súťažiacich z Prešovského kraja

 


Mgr. Andrea Pipková Leütterová